รายการค่าใช้จ่าย

เลขที่ ผู้รับ ชื่องาน จำนวนเงิน ผู้จ่าย วันที่ สถานะ ดำเนินการ
113 น้องก่อ ตัดปาล์ม 3194 admin 2022-10-08 แก้ไข
122 น้องปอง ตัดปาล์ม 384 admin 2022-10-08 แก้ไข
114 น้องก่อ ตัดปาล์ม 1634 admin 2022-10-08 แก้ไข
115 น้ากิจ น้าเล็ก ตะปาน ตัดปาล์ม 350 admin 2022-10-08 แก้ไข
116 น้ากิจ น้าเล็ก ตะปาน ตัดปาล์ม 150 admin 2022-10-08 แก้ไข
117 น้าทรง แปลงบ้าน ตัดปาล์ม 434 admin 2022-10-08 แก้ไข
118 น้าทรง แปลงบ้าน ตัดปาล์ม 222 admin 2022-10-08 แก้ไข
119 เจ๊วิลาศ ตัดปาล์ม 220 admin 2022-10-08 แก้ไข
120 เจ๊วิลาศ ตัดปาล์ม 430 admin 2022-10-08 แก้ไข
121 น้องปอง ตัดปาล์ม 960 admin 2022-10-08 แก้ไข
108 พี่เล็ก ควนกลิ้ง ตัดปาล์ม 548 admin 2022-10-07 แก้ไข
109 น้องโย ตัดปาล์ม 400 admin 2022-10-07 แก้ไข
110 น้องโย ตัดปาล์ม 200 admin 2022-10-07 แก้ไข
111 โกหว้า ปาล์มใหญ่ ตัดปาล์ม 967 admin 2022-10-07 แก้ไข
112 โกหว้า ปาล์มใหญ่ ตัดปาล์ม 387 admin 2022-10-07 แก้ไข
107 พี่เล็ก ควนกลิ้ง ตัดปาล์ม 1072 admin 2022-10-07 แก้ไข
103 โกโอชา (แปลงทางด่วน) ตัดปาล์ม 6865 admin 2022-10-06 แก้ไข
104 โกโอชา (แปลงทางด่วน) ตัดปาล์ม 1373 admin 2022-10-06 แก้ไข
105 น้องกิฟท์ ตัดปาล์ม 1580 admin 2022-10-06 แก้ไข
106 น้องกิฟท์ ตัดปาล์ม 808 admin 2022-10-06 แก้ไข
92 โกหว้า ควนกลิ้งปี58 ตัดปาล์ม 3887 admin 2022-10-05 แก้ไข
93 คุณวีระ บุณยกฤษฎฺิ์กุล (ปลายคลอง) ตัดปาล์ม 430 admin 2022-10-05 แก้ไข
94 คุณวีระ บุณยกฤษฎฺิ์กุล (ปลายคลอง) ตัดปาล์ม 220 admin 2022-10-05 แก้ไข
95 โกยี (กระซุม) ตัดปาล์ม 5394 admin 2022-10-05 แก้ไข
96 โกยี (กระซุม) ตัดปาล์ม 2759 admin 2022-10-05 แก้ไข
97 คุณวีระ บุณยกฤษฎฺิ์กุล (ควนไม้แดง) ตัดปาล์ม 620 admin 2022-10-05 แก้ไข
98 คุณวีระ บุณยกฤษฎฺิ์กุล (ควนไม้แดง) ตัดปาล์ม 465 admin 2022-10-05 แก้ไข
100 น้าสิทธิ์ ตัดปาล์ม 353 admin 2022-10-05 แก้ไข
101 พี่หนู ตัดปาล์ม 1990 admin 2022-10-05 แก้ไข
102 พี่หนู ตัดปาล์ม 1018 admin 2022-10-05 แก้ไข
91 โกหว้า ควนกลิ้งปี58 ตัดปาล์ม 7598 admin 2022-10-05 แก้ไข
88 น้องมล ตัดปาล์ม 277 admin 2022-10-05 แก้ไข
87 น้องมล ตัดปาล์ม 541 admin 2022-10-05 แก้ไข
86 พี่เกษร ตัดปาล์ม 4870 admin 2022-10-05 แก้ไข
99 น้าสิทธิ์ ตัดปาล์ม 690 admin 2022-10-05 แก้ไข
90 พี่อ้น ตัดปาล์ม 843 admin 2022-10-04 แก้ไข
78 ป้ารัตน์ ตัดปาล์ม 2242 admin 2022-10-04 แก้ไข
79 ป้ารัตน์ ตัดปาล์ม 1147 admin 2022-10-04 แก้ไข
80 คุณสวัสดิ์ เพชรสง (ในบ้าน) ตัดปาล์ม 2147 admin 2022-10-04 แก้ไข
82 ครูภักดี ตัดปาล์ม 1317 admin 2022-10-04 แก้ไข
81 คุณสวัสดิ์ เพชรสง (ในบ้าน) ตัดปาล์ม 1098 admin 2022-10-04 แก้ไข
84 ครูภักดี ตัดปาล์ม 674 admin 2022-10-04 แก้ไข
85 พี่เกษร ตัดปาล์ม 9520 admin 2022-10-04 แก้ไข
89 พี่อ้น ตัดปาล์ม 2107 admin 2022-10-04 แก้ไข
68 น้าสง่า ตัดปาล์ม 4037 admin 2022-10-03 แก้ไข
69 น้าสง่า ตัดปาล์ม 2065 admin 2022-10-03 แก้ไข
70 น้าถาวร ตัดปาล์ม 757 admin 2022-10-03 แก้ไข
71 น้าถาวร ตัดปาล์ม 303 admin 2022-10-03 แก้ไข
72 โกยี (สะตอ) ตัดปาล์ม 430 admin 2022-10-03 แก้ไข
73 โกยี (สะตอ) ตัดปาล์ม 220 admin 2022-10-03 แก้ไข
74 พี่โสภา ตัดปาล์ม 200 admin 2022-10-03 แก้ไข
75 พี่โสภา ตัดปาล์ม 100 admin 2022-10-03 แก้ไข
76 น้าสุเพ็ญ (บ้าน) ตัดปาล์ม 498 admin 2022-10-03 แก้ไข
77 น้าสุเพ็ญ (บ้าน) ตัดปาล์ม 255 admin 2022-10-03 แก้ไข
60 เจ๊บุ๋ม ควนสูง ตัดปาล์ม 577 admin 2022-10-02 แก้ไข
61 เจ๊บุ๋ม ควนสูง ตัดปาล์ม 231 admin 2022-10-02 แก้ไข
62 น้าถาวร ปี59 ตัดปาล์ม 6404 admin 2022-10-02 แก้ไข
63 น้าถาวร ปี59 ตัดปาล์ม 3276 admin 2022-10-02 แก้ไข
64 ครูนวล ตัดปาล์ม 1876 admin 2022-10-02 แก้ไข
65 รถบรรทุกทีมแว๊ ตัดปาล์ม 960 admin 2022-10-02 แก้ไข
66 น้าลาน ตัดปาล์ม 1431 admin 2022-10-02 แก้ไข
67 น้าลาน ตัดปาล์ม 732 admin 2022-10-02 แก้ไข