รายการงาน

วันที่ ชื่องาน ลูกค้า น้ำหนัก จำนวนเงินปัจุบัน สถานะ ดำเนินการ
2022-10-08 ตัดปาล์ม น้องปอง 1920 9600 Open สรุป แก้ไข
2022-10-08 ตัดปาล์ม เจ๊วิลาศ 950 4750 Open สรุป แก้ไข
2022-10-08 ตัดปาล์ม น้าทรง แปลงบ้าน 5050 Open สรุป แก้ไข
2022-10-08 ตัดปาล์ม น้ากิจ น้าเล็ก ตะปาน 375 1875 Open สรุป แก้ไข
2022-10-08 ตัดปาล์ม น้องก่อ 7430 36587 Open สรุป แก้ไข
2022-10-07 ตัดปาล์ม โกหว้า ปาล์มใหญ่ 1935 9481 Open สรุป แก้ไข
2022-10-07 ตัดปาล์ม น้องโย 450 2205 Open สรุป แก้ไข
2022-10-07 ตัดปาล์ม พี่เล็ก ควนกลิ้ง 2495 12225 Open สรุป แก้ไข
2022-10-07 น้าดำ น้าดำ 5900 29500 Open สรุป แก้ไข
2022-10-06 ตัดปาล์ม น้องกิฟท์ 3675 17700 Open สรุป แก้ไข
2022-10-06 ตัดปาล์ม โกโอชา (แปลงทางด่วน) 6865 33295 Open สรุป แก้ไข
2022-10-05 ตัดปาล์ม พี่หนู 4630 21761 Open สรุป แก้ไข
2022-10-05 ตัดปาล์ม น้าสิทธิ์ 1605 7543 Open สรุป แก้ไข
2022-10-04 ค่าบรรทุกปาล์มพี่เกษร 4870-2 585 Open สรุป แก้ไข
2022-10-04 ค่าบรรทุกปาล์มพี่เกษร 4870-1 4285 Open สรุป แก้ไข
2022-10-05 ตัดปาล์ม คุณวีระ บุณยกฤษฎฺิ์กุล (ควนไม้แดง) 1550 7440 Open สรุป แก้ไข
2022-10-05 ตัดปาล์ม โกยี (กระซุม) 12545 60956 Open สรุป แก้ไข
2022-10-05 ตัดปาล์ม คุณวีระ บุณยกฤษฎฺิ์กุล (ปลายคลอง) 775 3720 Open สรุป แก้ไข
2022-10-05 ตัดปาล์ม โกหว้า ควนกลิ้งปี58 17670 83256 Open สรุป แก้ไข
2022-10-04 ตัดปาล์ม พี่อ้น 4215 19810 Open สรุป แก้ไข
2022-10-04 ตัดปาล์ม น้องมล 1260 5922 Open สรุป แก้ไข
2022-10-04 ตัดปาล์ม พี่เกษร 22140 104058 Open สรุป แก้ไข
2022-10-04 ตัดปาล์ม ครูภักดี 3065 14405 Open สรุป แก้ไข
2022-10-04 ตัดปาล์ม คุณสวัสดิ์ เพชรสง (ในบ้าน) 4995 23476 Open สรุป แก้ไข
2022-10-04 ตัดปาล์ม ป้ารัตน์ 5215 24510 Open สรุป แก้ไข
2022-10-03 ตัดปาล์ม น้าสุเพ็ญ (บ้าน) 1160 5452 Open สรุป แก้ไข
2022-10-03 ตัดปาล์ม พี่โสภา 822 Open สรุป แก้ไข
2022-10-03 ตัดปาล์ม โกยี (สะตอ) 820 3936 Open สรุป แก้ไข
2022-10-03 ตัดปาล์ม น้าถาวร 1515 7120 Open สรุป แก้ไข
2022-10-03 ตัดปาล์ม น้าสง่า 9390 44133 Open สรุป แก้ไข
2022-10-02 ตัดปาล์ม น้าลาน 3330 15651 Open สรุป แก้ไข
2022-10-02 ตัดปาล์ม ครูนวล 4365 20515 Open สรุป แก้ไข
2022-10-02 ตัดปาล์ม น้าถาวร ปี59 14895 71422 Open สรุป แก้ไข
2022-10-02 ตัดปาล์ม เจ๊บุ๋ม ควนสูง 1155 5544 Open สรุป แก้ไข
2022-10-02 ตัดปาล์ม 870 220 Open สรุป แก้ไข
2022-09-08 ตัดปาล์ม 2805 617 Open สรุป แก้ไข
2022-09-07 ตัดปาล์ม 7035 1547 Open สรุป แก้ไข
2022-09-06 ตัดปาล์ม อาคม 300 200 Open สรุป แก้ไข
2022-09-06 ตัดปาล์ม น้องรอ 275 200 Open สรุป แก้ไข
2022-09-06 ตัดปาล์ม น้านึก 305 200 Open สรุป แก้ไข
2022-10-02 เบิก 0 Open สรุป แก้ไข
2022-09-05 ตัดปาล์ม องุ่น 41815 9199 Open สรุป แก้ไข
2022-10-02 น้ำมัน 0 Open สรุป แก้ไข